درباره ما

خانه توسعه پاک به عنوان یک شرکت اسپینافی از شرکت دانشگاهی خانه عمران و معماری دانشگاه تهران تأسیس شده است. خانه توسعه پاک با اتکا به دید وسیع و اندیشه باز اعضا و تجربیات گرانبهای سهامداران و مشاوران خود که از اساتید دانشگاه تهران هستند، در مسیر توسعه پایدار گام بر می دارد.

فارسی

مدیران و سهامداران:

مهندس عزت الله تقی زاده قهی (رئیس هیئت مدیره)

| فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه شیراز
| عضو هیئت علمی (باز نشسته) دانشگاه تهران

دکتر آیت اله ممیز

| دکتری عمران (سازه)، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
| عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی

مهندس محمدرضا منتظری (مدیرعامل)

| کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت

مهندس امیر عبدالهی

| کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشکاه تربیت مدرس
| فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهندس امیرحسین تقی زاده

| کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشکاه علم و صنعت
| فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهندس حسین فقیهی

| فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران