ارتباط با ما

فارسی

اطلاعات تماس

خانه توسعه پاک

تهران
انتهای خيابان کارگر شمالی (امير آباد)
خيابان شهيد فرشي مقدم (شانزدهم)
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ساختمان شماره 2- شماره 106
تلفن: 88220692-021
فکس: 88220691-021
info@cdh.co.ir