طراحی سیستم های مدیریت پسماند

خدمات این بخش مربوط به طراحی سیستم مدیریت پسماند برای کاربری هایی بوده که در آنها پسماندهای عادی یا به عبارت دیگر پسماندهای جامد شهری (Municipal Solid Waste) تولید می شود. این خدمات در دو فاز زیر ارائه می شود:
• خدمات پیش از ساخت
• خدمات پس از ساخت
خدمات طراحی سیستم برای کاربری های زیر انجام می گیرد:
• مسکونی اعم از مجتمع های مسکونی و ساختمان های مسکونی مجزا
• فروشگاه های غیرغذایی اعم از سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای
• فروشگاه های غذایی اعم از کافه ها و رستوران ها
• تجاری اعم از مراکز خرید و تفریحی
• اماکن اقامتی اعم از هتل ها و مسافرخانه¬ها
• اداری اعم از سازمان ها و شرکت ها
• سایر کاربری ها اعم از باشگاه های ورزشی، مدارس و دانشگاه ها و ...
برخی از بارز ترین ویژگی های سیستم مدیریت پسماند طراحی شده عبارت است از:
o جداسازی جریان انواع پسماندهای مختلف تولیدی
o کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده
o سازگار بودن سیستم با محیط زیست
o ایجاد سهولت برای افراد
o ایجاد فرصت در جهت نشان دادن مسئولیت اجتماعی