سازماندهی کمپین ها

از دیگر خدمات دپارتمان بازیافت شرکت خانه توسعه پاک، برگزاری و سازماندهی کمپین هایی جهت ارتقا سطح آگاهی عمومی افراد درباره اهمیت مقوله بازیافت و تشویق افراد به مشارکت هرچه بیشتر در برنامه جمع آوری جزء به جزء و انتخابی پسماند می باشد. یکی از دلایل عدم کارایی چرخه های بازیافت در ایران همین مسئله بوده و افراد با مسئولیت خطیرشان در این حوزه آشنا نیستند. از همین رو جهت بالابردن نرخ جمع آوری انواع پسماندهای قابل بازیافت، شرکت با همکاری با سایر سازمان های مرتبط، اقدام به برگزاری این کمپین ها می کند. در این حوزه در اولین گام، شرکت مبادرت به برگزاری کمپینی برای جمع آوری هر چه بیشتر و بهتر قوطی های فلزی نوشیدنی که در اماکن عمومی مصرف می شود کرده است.