امکان‌سنجی فنی و اقتصادی

گام نخست در تضمین موفقیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تهیه یک طرح توجیهی فنی و اقتصادی جامع و دقیق مبتنی بر اصول علمی است. این مطالعه می‌بایست ارزیابی دقیق محل احداث نیروگاه(بررسی توپوگرافی سایت، زیرساخت‌ها و تأسیسات اتصال به شبکه)، طراحی مفهومی نیروگاه، ارزیابی بازده دریافت انرژی به کمک شبیه‌سازی نرم‌افزاری تولید توان، تحلیل اقتصادی (تخمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و تحلیل ریسک و حساسیت) را دربر‌گیرد.
خانه توسعه پاک به نمایندگی از گروه آلمانی 8.2 (www.8p2.de) آماده همکاری با توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، پیمانکاران اجرایی طرح و ساخت و سایر گروه‌ها در تهیه طرح جامع مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی است.

فارسی